คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : asdasd
ตำแหน่ง : asdasdadad