คณะผู้บริหาร

นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา