วารสารข่าวชาวบุฮม
รางวัลการนำเสนอผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
#ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีมาก ระดับภูมิภาค
????ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับ????
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,21:14   อ่าน 149 ครั้ง