วารสารข่าวชาวบุฮม
โครงการ "GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน"
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF สานต่อโครงการ "GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านบุฮม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแหล่งที่มาของพลังงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,09:45   อ่าน 155 ครั้ง