ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "GULF Sparks Energy
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF สานต่อโครงการ "GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านบุฮม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแหล่งที่มาของพลังงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,09:43   อ่าน 163 ครั้ง