ข่าวประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565
#ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2565 ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน " วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 " ในชุมชนบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดพร้อมช่วยกันสอดส่องดูแลและต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมของเรา การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบูฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,11:51   อ่าน 508 ครั้ง