ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านบุฮม
180 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงคาน - ปากชม บ้านวัฒนาภิรมย์   ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
เบอร์โทรศัพท์ 0625616951 เบอร์โทรสาร -
Email : banbuhomschool@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านบุฮม-BH-School-103144655741160/?ref=pages_you_manage


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :