รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านบุฮม
180 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงคาน - ปากชม บ้านวัฒนาภิรมย์   ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
เบอร์โทรศัพท์ 0625616951 เบอร์แฟกส์ -
Email : banbuhomschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :